Tot de dood ons scheidt? Praat erover voor het te laat is

Tot de dood ons scheidt? Praat erover voor het te laat is

09-12-2022

Tot waar reikt verbondenheid met en trouw aan onze partner na het leven? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Méér nog… het is een onderwerp dat de meesten liever uit de weg gaan. Nochtans houdt het mensen naarmate ze ouder worden wel bezig. De dood is onvermijdelijk. Is de dood van je partner het startschot voor een nieuw leven, het begin van een nieuw verhaal? Kan je zomaar een lijn trekken onder het vorige?

De emoticon-generatie

De emoticon-generatie

26-11-2022

Emoticons … een goed bedoeld gebaar, maar ze zijn voor het delen van gevoelens vaak te gemakkelijk en te oppervlakkig. Het is een vluchtige communicatievorm van het tijdsbeeld waarin de mensen worden geconditioneerd. Alles moet snel gaan waardoor we de echte betekenis van de gevoelsbeleving voor het grootste stuk verliezen. Het mag allemaal niet te lang duren… voor sommige zaken kan dit werken maar niet voor de diepere emoties zoals verdriet, pijn, teleurstelling etc. Zaken die verbonden zijn met ons hart en met onze ziel vragen tijd, soms veel tijd om te kunnen verwerken.

De impact van televisie –  TV-moraliteit in vraag gesteld

De impact van televisie – TV-moraliteit in vraag gesteld

06-05-2022

Ik wil het kleine scherm niet in een slecht daglicht zetten. Integendeel, televisie kan bijdragen tot meer verbondenheid tussen de mensen over de ganse wereld. Helaas is men op dit moment een weg ingeslagen waarbij het toestel dat mensen samenbracht nu te vaak zorgt voor meer polarisatie en ergernissen onder de mensen. . Het conditioneert mensen in een andere beleving van de samenleving waarbij waarden en normen steeds meer vervagen en traditionele gebruiken worden herleid tot een ongenuanceerde oppervlakkigheid.

Terug naar de melkboer…

Terug naar de melkboer…

22-01-2022

Het sociaal gevoel zit op een laag pitje. Onze samenleving hangt aan elkaar met digitaal contactweefsel dat het menselijk aanvoelen herleidt tot een oppervlakkige acte de présence. Ik schreef al eerder een artikeltje over de negatieve gevolgen van onze digitale samenleving maar dit opiniestukje wilde ik toch nog graag kwijt.

Betekenis van het zuchtje leven

Betekenis van het zuchtje leven

14-12-2021

Voor Cellbuilding begint de weg naar verandering altijd bij het bespreekbaar en toegankelijk maken van levensconflicten. Wat je niet onder woorden kan of mag brengen kun je niet bespreken, jezelf en de betekenis van het leven in vraag stellen zou geen taboe mogen zijn en toch … in een wereld waar schijnbaar alles mogelijk is wordt het steeds moeilijker om over gevoelens te praten. Zeker als het om negatieve gevoelens gaat want wij leven in een geconditioneerde leefwereld waar alles altijd goed moet zijn.

Digitalisering van onze samenleving

Digitalisering van onze samenleving

18-09-2021

Tijdens mijn personal training of mental coaching sessies worden wel eens diepzinnige gesprekken gevoerd en regelmatig gaat het dan over de digitalisering van onze samenleving. Ik praat graag met mensen en daag hen ook uit om eens wat dieper na te denken over zaken die we de dag van vandaag soms te makkelijk aanvaarden zonder erbij stil te staan. Onlangs schreef ik nog een opiniestukje dat ik graag ook hier wil delen. De bedoeling is vooral om mensen te inspireren om af en toe eens kritisch na te denken over de invloed van de vooruitgang en digitalisering op onze maatschappij.

Hoe ga ik om met mijn hoogsensitief kind?

Hoe ga ik om met mijn hoogsensitief kind?

03-08-2021

Kinderen opvoeden is geen makkelijke taak, op de juiste manier omgaan met een hoogsensitief kind is nog complexer.
Hoogsensitieve kinderen vragen om een heel voorzichtige aanpak om hen klaar te maken voor het leven. Vele ouders weten helaas niet goed hoe ze dit het beste kunnen doen. Ze zien ze hun kind soms onterecht als een probleemkind.

Wil jij als bezorgde ouder graag meer inzicht in hoe je beter met je hoogsensitieve kind kan omgaan? In dit artikel geef ik je als hoogsensitief persoon mijn persoonlijke ervaring en inzichten. Dit kan jou helpen om je kind beter te begrijpen.

Op zoek naar menselijkheid

Op zoek naar menselijkheid

23-06-2021

Heb jij er ook soms zo genoeg van? We worden de laatste tijd in de media overspoeld met uitspraken als “samen kunnen we het” of “samen zijn we sterk”. Het lijkt wel één grote bubbel van positiviteit. Ik vraag me af, zijn we echt zo liefdevol voor elkaar? Hoever reikt ons gevoel om elkaar te begrijpen, te helpen en te ontzien echt? Zijn we niet allemaal op zoek naar gewoon een beetje menselijkheid? Ik vertel je graag mijn idee over menselijkheid, wat volgens mij de echte betekenis is en hoe belangrijk het is om elkaar een goed gevoel te geven om meer uit het leven te halen.

Diversiteit anders bekeken – nooit te vreemd om mens te zijn

Diversiteit anders bekeken – nooit te vreemd om mens te zijn

31-03-2021

Cellbuilding wil bouwen aan een beter en sterker mens-zijn en indiceert inzichten in levensconflicten die het maatschappijbeeld tekenen. Elkaar eerst beter leren begrijpen en rekening leren houden met verschillen is een belangrijke stap om een vredelievend klimaat te scheppen waarin mensen zich individueel kunnen ontwikkelen en zich beschermd en goed voelen . Ook diversiteit en racisme leiden dikwijls tot moeilijke conflicten en dit is zeker niet iets waar je zo maar zwart-wit over kan denken en handelen. In deze tekst geef ik graag mijn persoonlijke visie bij het gevoel dat leeft omtrent diversiteit bij de mens.

In kwetsbaarheid groeit kracht

In kwetsbaarheid groeit kracht

12-03-2021

In onze huidige maatschappij is het tonen van onze kwetsbaarheid heel moeilijk geworden en wordt het tonen van onze kwetsbaarheid eerder als een zwakte aanzien.
Mensen worden letterlijk gehersenspoeld en opgevoed met de gedachte dat ze alleen gelukkig kunnen zijn als alles perfect is en in dat plaatje past kwetsbaarheid niet want dat staat niet voor de levenslust van de perfectiecultuur waarin wij leven. Alles moet goed zijn en het leven moet alle dagen een feest zijn, wonden moet je afdekken maar zeker niet tonen, twijfels zijn een teken van zwakte …