Het verhaal van Cellbuilding

Over Cellbuilding

“Cellbuilding – into human construction” staat voor bouwen aan een beter en sterker mens vanuit onze kwetsbaarheid. Cellbuilding wil beweging toegankelijk maken voor iedereen. We zorgen voor een aparte beleving waar de menselijke factor centraal staat. Bij Cellbuilding vind je fysieke en mentale coaching in functie van je levensstijl en behoefte met als enige doel het verbeteren van je levenskwaliteit.

Soms moet men de mentale gedachtengang veranderen om fysiek weerbaarder te worden en soms moet men de fysieke kracht verbeteren om mentaal weerbaarder te worden.

Cellbuilding geeft inzichten vanuit het bewustzijnsbesef dat we allemaal even kwetsbaar zijn, net als het leven. In alle sessies zoekt Cellbuilding steeds naar de best mogelijke beleving om jezelf te kunnen zijn en aan zelfreflectie te doen uitgaande van de gedachte dat jezelf zoeken het leven vinden is en dat we meer zouden moeten proberen te ‘worden om te zijn’ dan te ‘zijn om te worden’ omdat de essentiële levensbelangen die ons echt gelukkig maken meestal verloren gaan in het ‘meer’ willen zijn dan onze medemens.

In kwetsbaarheid groeit kracht is het eigen geschreven citaat van Cellbuilding en de filosofische gedachte waarop het zijn inzichten indiceert, niets kan zijn of worden zonder die menselijke eigenschap, het is onze sterkste band met elkaar en met het leven.

Kris Moernaut Personal trainer

Over Kris

Mijn naam is Kris Moernaut en ik ben reeds meer dan 15 jaar zelfstandig personal trainer.

Mijn levenspad is zeker niet over wolkjes gelopen, zoals velen heb ik in het leven al heel wat conflictsituaties moeten verwerken en daaruit moeten leren alvorens ik mijn plekje gevonden had in dit leven. Ik ben hoogsensitief, dit wil zeggen dat ik met name zeer gevoelig ben voor de sfeergeladenheid van mijn omgeving. Als kind voelde dit zeker niet als een voordeel aan, al heel vroeg voelde ik de soms onrechtvaardige donkere en trieste kant van het leven. Het voordeel daarentegen is dat ik een sterk ontwikkelde intuïtie heb, ik kan situaties en mensen vrij goed inschatten. Omdat ik heb ervaren hoe belangrijk het is om zich als mens goed te voelen om op alle vlakken goed te functioneren is het steeds mijn betrachting geweest om de levenskwaliteit van mijn medemensen te verbeteren.

Personal Trainer met een visie

Unieke Filosofie

Personal Trainer

Om het even waar ik werkte of wat ik deed, steeds stond de menselijke factor centraal.

Ook beweging en sport zijn een rode draad in mijn leven, ik heb vele jaren op zeer hoog niveau sport beoefend en ben nog steeds een fanatiek sporter. Het is vanuit die ervaring dat ik op professioneel vlak iets wou doen met mensen en beweging. Via een lange, moeilijke weg ben ik op een alternatieve manier in de fitnesssector terecht gekomen en ben ik door veel zelfstudie en ervaring kunnen uitgroeien van fitnessbegeleider tot nu al 15 jaar succesvol personal trainer met een eigen unieke conceptvisie op mens en beweging. Cellbuilding, mijn eigen bewegingsconcept, staat voor bouwen aan een beter en sterker mens vanuit het kwetsbare dat we allen hebben.

Unieke filosofie

Ik heb zelf een kleine studio en werkte vroeger daarnaast ook als personal trainer in een grote fitnessketen. Naast het zuiver fysieke heb ik ook aandacht voor mental coaching. Mijn cliënteel is zeer trouw, velen trainen reeds meer dan 10 jaar bij mij wat vrij uitzonderlijk is in deze branche en ik ben daar ook zeer dankbaar om. Ik ben ervan overtuigd dat dit succes vooral te danken is aan mijn aanpak. Mijn bewegingsmethodiek en filosofie zijn uniek, de aandacht die ik mijn klanten geef gaat verder dan het sportieve, de betrokkenheid die ik toon bij hun welbevinden in het leven is oprecht en voelbaar in elk moment dat ze bij mij zijn.

Ik heb mijn zaak ook bewust klein gehouden om de betrokkenheid met mijn klanten en de kwaliteit die ik hen wil geven te blijven garanderen. De manier waarop ik werk is zo arbeidsintensief is dat ik geen massa klanten aan kan zonder op kwaliteit in te boeten.

In een maatschappij waar het  leven alsmaar complexer wordt en waar waarden en normen meer en meer vervagen is de nood aan menselijke ondersteuning groter dan ooit. Via deze weg hoop ik mijn kennis en ervaring te delen met mensen die op zoek zijn naar een goed gevoel in het leven.

Ingang Cellbuilding