OMC

OMC Staat voor open mind consulting, een online mental coaching aanspreekpunt waar mensen inzicht kunnen krijgen over de zin van het leven tijdens het bewandelen van hun levenspad. Het is niet makkelijk om je als mens in onze huidige maatschappij altijd even goed in je vel te voelen, we worden door social media constant geconditioneerd in een perfectiemodus die voor de meesten onbereikbaar en onhaalbaar is. Het voelt voor velen aan dat je gelukkig voelen enkel bepaald wordt door de sociale status en het aanzien dat je geniet en de mate van geluk alleen maar afhankelijk is van het prestatiebereik. Alles moet altijd goed zijn en liever nog beter terwijl we allemaal weten dat het soms niet goed is en we ons vanbinnen eigenlijk onbegrepen, verdrietig en angstig voelen en het leven soms heel beklemmend kan voelen. Maar dit tonen is moeilijk, laat staan er over praten,  want kwetsbaarheid wordt niet meer aanvaard, het is een teken van zwakte.

Laat het nu net die kwetsbaarheid zijn die ons menselijk maakt, het is eigenlijk het hoogste goed dat we delen, net als onze sterfelijkheidsband, de band die altijd en overal aanwezig is.  Voor velen is een psycholoog net een stap te ver om zichzelf te kunnen zijn bij het zoeken naar een beter gevoel in het levensproces omdat ze dan terecht komen in een medisch belevingskader. Cellbuilding heeft niet de intentie om de taak van een psycholoog op zich te nemen en trekt de expertise van een psycholoog ook niet in twijfel, Cellbuilding OMC kan wel een tussenstap zijn naar een psycholoog of deel uitmaken van de therapie. OMC indiceert en geeft visie zonder bedenkingen of vooroordelen, het biedt perspectief en laat je nadenken over de situatie zonder jou het gevoel te geven dat je fout bent. Cellbuilding baseert zijn levenswijsheid op een eerder filosofisch denken dan op een psychologisch denken. Dit met de gedachte dat het leven eerder een probleem is waar je als mens moet leren mee omgaan, terwijl het psychologisch denken eerder gebaseerd is op de mens als probleem die met het leven moet leren omgaan.

LEVENSZIN Mental Coaching voor het leven

SPORTCOMPLEX Mental Coaching voor sporters

Jezelf zoeken is het leven vinden

OMC helpt jou om jezelf en je omgeving beter te leren begrijpen, je beter voelen in het leven en meer levenskwaliteit genieten begint bij het herkennen en erkennen van je levensbelangen.

In al zijn indicaties vertrekt Cellbuilding vanuit ons kwetsbare zijn, Cellbuilding helpt jou een beter inzicht te krijgen in conflictsituaties die jouw levensgeluk verstoren. Het doel is om mentale verlichting te geven en meer rust te vinden in de situatie, Cellbuilding helpt jou om tot een zekere mate van aanvaarding te komen en  leert jou meer te relativeren.  Cellbuilding geeft visie op conflictsituaties die te maken hebben met levenslust, angsten, pijn en ziekte, relaties, liefde, tijdsdruk, beperkingen, het maken van keuzes, verliezen, succes, leeftijd, zelfbeeld, opgroeien en sterven.

Het leven op de berg speelt zich niet enkel af aan de top

OMC helpt je als sporter tijdens de weg naar de top en op de weg terug, omgaan met succes en verlies onder druk is niet makkelijk, er zijn zo veel verleidingen die het evenwicht kunnen verstoren, opgaan in roem of vergaan in glorie, je verliest jezelf gemakkelijk, je oogt sterk naar buiten toe maar vanbinnen ben je dikwijls bang om de controle te verliezen, je vergeet dikwijls te genieten van het geluk dat je hebt om dit met je lichaam tijdens deze periode van je leven te kunnen doen. Cellbuilding leert je relativeren en maakt je bewust van de grens tussen obsessief gedrag en gezonde gedrevenheid.

Cellbuilding leert je …

Velen die in een topsportklimaat leven of geleefd hebben zijn opgegroeid in een beschermde omgeving buiten het normale leven. Deze omgeving is niet meer of minder waard dan een leven buiten de sport om je als mens te ontwikkelen, alleen is het een ander regime. Als topsporter word je anders geconditioneerd in het functioneren in het leven en wordt alles georganiseerd in functie van jouw goed gevoel. Er gelden ook andere leefregels en een andere discipline, het is een andere mindset, een ander stressklimaat. Er is eerst en vooral een bewuster contact met het fysieke welbevinden van het zijn als mens, dikwijls tot in het ongezond extreem obsessieve.

Het is niet uitzonderlijk als je als topsporter ooit bent geconfronteerd met eetstoornissen en lichamelijke stofwisselingsproblemen vanwege de verslaving aan een te extreme levensstijl. Ook sociaal gezien leid je als topsporter een vrij solitair leven, alles staat in het teken van de prestaties, alles draait steeds rondom jouw leefwereld, het contact met familie en vrienden bij topsporters  is altijd beperkt. Het is niet altijd makkelijk om naar de buitenwereld toe sterk te moeten zijn en je vanbinnen angstig en onzeker te voelen want je beseft als topsporter heel goed dat je elke dag op een dunne koord balanceert tussen in topvorm zijn of gekwetst raken.  Hoe sterk je voor de buitenwereld ook lijkt te zijn en hoe goed je lichaam naar buiten toe op een geoliede machine lijkt, misschien ben jij nog gevoeliger voor veranderingen die jouw lichamelijk welzijn uit evenwicht brengen.

Iedere wolk heeft een zilveren randje

Je hebt je leven tijdens de topsport maar ook een leven erna, beide perioden vragen een zekere ingesteldheid. Tijdens is er de prestatiedruk en het leren omgaan met winst en verlies, ook het meerdere keren mentaal moeten terugvechten na kwetsuren vergt veel van een mens. Cellbuilding geeft inzicht en maakt je bewust van de voordeelsituatie waarin je als topsporter zit, ondanks de moeilijke momenten.

Leven als topsporter is een bijzondere ervaring die niet voor iedereen is weggelegd, hiervan zou je moeten genieten, ook tijdens periodes van  tegenvallende resultaten die er ook zeker zullen komen. Cellbuilding leert jou om succes en verlies te relativeren en zorgt ervoor dat je emotioneel in evenwicht blijft. Wie een leven als topsporter leidt moet beseffen dat hij het geluk heeft om twee levens te kunnen leiden, een leven tijdens en een leven na de topsport, maar dit wil ook zeggen dat je al eens vroeg in je leven zal moeten afscheid nemen van iets dat heel veel voor je betekend heeft en nooit meer terug zal komen, je zal intenser en sneller geconfronteerd worden met de eindigheid van de fysieke groeimarge als mens. Na de topsporttijd is er bij velen dikwijls een gevoel van zinloosheid en angst om in het spreekwoordelijke zwarte gat te vallen, ook het verdwijnen of verminderen van de endorfines kunnen de hormonale stofwisseling beïnvloede.

Dit en nog vele andere bijwerkingen kunnen mentaal zwaar wegen wat dikwijls leidt tot depressies. Cellbuilding kan in deze situatie inzicht geven en je helpen bij het aanvaardingsproces dat je levensgeluk uit meer bestaat dan uit topsport. Cellbuilding reflecteert uit zijn eigen ervaring als atleet en uit zijn mental coaching ervaringen met andere klanten, Cellbuilding leert je te anticiperen op alle gevoelens, obstakels en verleidingen die je soms het idee geven dat er geen gelukkig leven mogelijk is zonder topsport.  Cellbuilding brengt je weer in balans met het leven en probeert je te tonen hoe gelukkig te zijn.