De cel van menslievende omgang

12-01-2021

Hoe we omgaan met onze medemens bepaalt het gevoel van de onderlinge relatie, deze kan emotioneel sociaalvoelend of rationeel professioneel zijn. Ook al is er een ethisch verschil tussen beide relatievormen toch zouden beide altijd even menslievend moeten aanvoelen. Sommige mensen denken dat dit in een professionele relatie anders moet zijn en nemen dan een meer afstandelijke, hardere houding aan omdat men denkt dat de professionaliteit, wil deze ernstig genomen worden, een stuk van haar geloofwaardigheid verliest wanneer men te menslievend is tegenover elkaar. In een professionele relatie ziet men elkaar dikwijls als concurrenten en vindt men het beter wanneer men moeilijk te doorgronden is en meer afstand houdt. Jammer, want dit wil eigenlijk zeggen dat we tegen onze eigen goedgevoelsbeleving van menslievendheid ingaan, het is zelfs zo ver gekomen dat velen dit gevoel als een zwakte zien, iets dat meer slecht dan goed doet. Het gevoel van macht te hebben en ongrijpbaar te zijn is veel verleidelijker geworden dan goed en geliefd zijn, kwetsbaar zijn is taboe als je iets wil betekenen in een professionele omgeving. Cellbuilding indiceert een inzicht in een meer menslievende omgangsvorm gebaseerd op een cirkel van vijf connectiepunten die staan voor een goed gevoelscontact. De vijf punten staan voor het overbrengen van een goedaardige menslievende gevoelsbeleving en zorgen ervoor dat elk contact dat je hebt met je medemens beter aanvoelt en meer kansen geeft om goede relaties op te bouwen.

 

 

Omgaan met je medemens

DE VIJF CONNECTIEPUNTEN VAN EEN MENSLIEVENDE OMGANG

 

VRIENDELIJKHEID

Vriendelijkheid is de factor die er eigenlijk altijd zou moeten zijn in onze omgang met anderen, deze factor zou het minste inspanning mogen kosten omdat vriendelijkheid eigenlijk van nature in ons zit. Niet alleen in goede tijden als alles meezit maar ook in slechte tijden wanneer we het zelf moeilijker hebben in het leven. Een glimlach, een vriendelijk gebaar of een vriendelijk woord mag nooit te veel gevraagd zijn, voor sommigen lijkt dit soms heel moeilijk om op te brengen. Nochtans is vriendelijkheid zo ontwapenend dat het alleen maar goede reacties aantrekt en het gevoel van menslievendheid versterkt. Een mens kan er alleen maar mee winnen en het zorgt er ook voor dat we positieve stofjes vrijmaken in ons lichaam die zelfs ons algemeen welbevinden kunnen verbeteren.

 

BELEEFDHEID

Beleefdheid is de factor die voor een groot stuk wordt aangeleerd tijdens onze opvoeding en later ook wordt gestimuleerd door de aard van de omgeving waarin we professioneel worden opgeleid. Anders dan vriendelijkheid is beleefdheid ethiek, het is een aangeleerd patroon van correct omgaan met waarden en normen,  rechten en plichten. Beleefdheid zorgt voor de nodige betrokkenheid en engagement tot waar het protocollair verwacht wordt maar zonder compromitterend te worden met de persoonlijke intimiteit en het recht op zelfbehoud. Beleefdheid is gereserveerd zijn in de betrokkenheid, het bewaart altijd voldoende afstand uit respect en handelt uit hiërarchische klasse en elementair menswaardig zijn. Beleefdheid kan je aanleren en verbeteren, het is een manier van omgaan die de juiste aandacht schenkt in functie van de verwachting en de situatie. Ook al is ze een aangeleerde houding, ze is wel oprecht en niet gespeeld, ze respecteert de juiste waardeverhouding en kent de juiste verantwoordelijkheid toe in al haar handelen.

 

 

 

NEDERIGHEID

Nederigheid is wat ervoor zorgt dat trots niet wordt aangevoeld als opschepperig en winst of succes niet wordt aangevoeld als bedreigend en denigrerend. Het siert een mens dat hij zich niet laat verleiden tot grootspraak, wat behouden en ingetogenheid dwingt respect af en zorgt er ook voor dat je naar menselijke waarde hoog zal worden ingeschat. Nederigheid is geen valse bescheidenheid of onderdanigheid,  het is oprecht beseffen dat je als mens niet méér waard bent dan je medemens ook al presteer je boven het gemiddelde van een mens zijn fysieke of mentale kunnen, het is ten allen tijde rekening houden met de kwetsbaarheid van jezelf en van je medemens. Nederigheid siert, nederigheid buigt voor succes, het is beseffen hoeveel geluk je hebt om iets te mogen en kunnen betekenen voor je medemens en een voorbeeld of inspiratie te mogen zijn. Nederigheid is het delen van geluk en winst door de handen in de lucht te steken met een zachte knipoog.

 

MEEDOGENDHEID

Meedogendheid is de factor die empathie voelt voor het welbevinden van onze medemens, het is een subtiel aanvoelen van hoeveel medeleven een medemens nodig heeft zonder opdringerig of bemoeierig en belerend over te komen. Het is hulp bieden vanuit een gevoel van rechtvaardigheid voor de situatie zonder een schuldgevoel te geven en je eigen waardigheid opzij te zetten. Het is begrip tonen voor de situatie zonder jezelf te verliezen in het lijden van je medemens en je schuldig te voelen omdat jij het beter hebt. Meedogendheid is delen in het verhaal zonder jezelf erin te verliezen, meedogendheid is inzicht indiceren en ruimte creëren vanuit de eigen ervaring om te reflecteren, het is het mee opvangen van de tranen en samen zoeken naar een manier om het verdriet te verwerken en een plaats te geven. Mededogen is liefde tonen voor je medemens, het is je betrokken voelen bij en het herkennen van het kwetsbare zijn dat we allen delen, het is afstand nemen en loslaten wanneer de behoefte aanwezig is om alleen te verwerken en te werken aan jezelf.

 

 

VERDRAAGZAAMHEID

Verdraagzaamheid is de factor die zorgt voor het ontzien van je medemens, het is de gunfactor, dit is voor velen de moeilijkste factor om in te vullen. Het is een moeilijke gedachte om als mens het gevoel te hebben dat je minder hebt dan je medemens, we voelen ons zo snel benadeeld, al dat egoïsme heeft te maken met het besef dat het leven ons niet spaart en dat onze tijd hier eindig is en niet gelijk verdeeld. Bij de meeste mensen zet dit besef aan tot een zelfreddende houding, het lijkt een recht om het eerst zelf goed te hebben en liefst toch ook nog wat beter dan onze medemens alvorens we ook denken aan zijn welbevinden want straks zijn we er misschien al niet meer, dus meepakken wat kan. Dat bedreigend gevoel dat het leven ons geeft zorgt ervoor dat we minder verdraagzaam zijn dan we eigenlijk zouden willen, nochtans wanneer je een medemens zijn geluk gunt is de kans heel groot dat hij dit zal delen met jou omdat ook dat in ons natuurlijk gedragspatroon zit. 

Verdraagzaamheid is ook vooral het inzicht dat niemand onfeilbaar is, het besef dat iedereen fouten maakt en het hanteren van het principe “eerst vegen voor onze eigen deur”. Deze gedachten moeten we altijd voor ogen proberen te houden alvorens iemand te veroordelen. We hebben allemaal onze kleine kantjes, er zijn slechts twee manieren om met conflict om te gaan, ofwel neem je afstand van het conflict als je het verschil niet kan verdragen en zal het leven je later leren dit conflict wijselijk te ontgroeien ofwel ben je sterk genoeg om het te relativeren, kijk je door het verschil heen en zie je dit als een momentopname waar verschillende mensen in een andere levensfase zitten of toch in dezelfde maar individueel anders ontwikkelen, ervaren en reageren. 

Verdraagzaamheid wil echter niet zeggen dat je alles moet verdragen, soms zit er teveel onredelijkheid in het verschil en neigt het naar profitariaat en machtsmisbruik of manipulatief gedrag, in dat geval is het ok om dit te duiden of afstand te nemen. Verdraagzaamheid is vooral het motto leven en laten leven, niet oordelen over je medemens, ieder de kans geven om te zijn wie hij wil zijn en vooral de tijd en de ruimte om te zoeken naar zichzelf. We zijn allemaal zoekende en evoluerende individuen in het leven dat ons werd geschonken en tevens op een manier ook opgedrongen, we delen dezelfde angsten en conflicten in het leven, laat ons elkaar daar als gelijken zien en vanuit dat besef elkaar beter te leren verdragen. Vele zaken worden pas een bedreiging omdat we een defensieve houding aannemen vanuit een eerdere slechte ervaring en geconditioneerd zijn geraakt in een bedreigende mindset.

Ik hoop dat dit inzicht kan helpen om als een beter mens in het leven te staan en zelf gelukkiger te worden.