Reflections of Awareness Spreuken en wijsheden

Reflections of awareness.Reflections of awareness

90.00

Beschrijving

Reflections of Awareness

is een verzameling eigen spreuken en wijsheden uit het mental coaching programma van Cellbuilding.

We zijn allen zoekende naar antwoorden tussen leven en dood, we delen dezelfde angsten en zijn vatbaar voor dezelfde verleidingen in zwakke momenten. Cellbuilding tracht je hiervan bewust te maken en probeert dit besef in te prenten om een betere levenshouding na te streven.

Het is niet makkelijk om je als mens in onze huidige maatschappij altijd even goed in je vel te voelen, we worden door social media constant geconditioneerd in een perfectiemodus die voor de meesten onbereikbaar en onhaalbaar is. Het voelt voor velen aan dat je gelukkig voelen enkel bepaald wordt door de sociale status en het aanzien dat je geniet en de mate van geluk alleen maar afhankelijk is van het prestatiebereik. Alles moet altijd goed zijn en liever nog beter terwijl we allemaal weten dat het soms niet goed is en we ons vanbinnen eigenlijk onbegrepen, verdrietig en angstig voelen en het leven soms heel beklemmend kan voelen. Maar dit tonen is moeilijk, laat staan er over praten,  want kwetsbaarheid wordt niet meer aanvaard, het is een teken van zwakte.

In de spreuken en wijsheden van Reflections of awareness kunnen we onszelf en de houding van onze medemens herkennen wanneer er aanvallend of verdedigend wordt gereageerd vanuit dat onrechtvaardigheidsgevoel. De citaten leren je om het leven met al zijn goede en mindere goede ervaringen meer te relativeren en om de juiste normen en waarden zo eerlijk mogelijk na te leven.

Het doel van ons hele mental coaching programma is om meer in harmonie te leven met jezelf, je medemens en de natuur in functie van het genieten van een betere levenskwaliteit.

Het bundel bestaat uit 7 boekjes

  1. De Bergfilosoof – spreuken die inzicht geven op het relatieve belang van doelen en  prestaties.
  2. De Levensgids I – tussen leven en dood – spreuken over de zin  en vergankelijkheid van het leven
  3. De Levensgids II – tussen zingeving en hoop – hoe we de tijd die ons gegeven is zinvol kunnen invullen
  4. De Rechtvaardige Rechter – spreuken die inzicht geven over conflictsituaties tussen mensen
  5. De Spiegelgeest – spreuken over het relatieve van het schoonheidsideaal
  6. De Hartendief – spreuken over waarden en normen die horen bij een goede relatie
  7. De Engelbewaarder  – spreuken over wilskracht, liefde en hoop

Hou ze allemaal voor jezelf, of geef ze aan iemand cadeau!